Грама - center cellpadding='3' cellspacing='3' border='0' w

Граматика на немския език с новия правопис
Автор: Евгений К. Теодоров
Обем: 395 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Изток Запад "
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-10-11
Нашата цена: 10.92 лв
 

Авторът е един от най-изтъкнатите български германисти. Със своята система на работа, основана на съпоставки с родния език и разкриване на вътрешно единство в граматичните правила, той е постигал високи резултати в обучението по немски език.

Ясно и достъпно е обяснен характерният за немския език словоред. Показан е основният принцип, определящ строежа на немското изречение. По нов начин са представени склоненията на съществителното и прилагателното. За пръв път се дава в опростени таблици склонението на члена, прилагателното и местоименията. Приложен е списък на неправилните глаголи.
Представена е подробна практическа немска фонетика, достъпна и за неспециалисти, изясняваща основните особености на немското произношение. Граматичният материал е добре онагледен с много разнообразни примери, преведени на български.
Граматиката е полезна и необходима за всички, които преподават или изучават немски език. Подходяща е и за самостоятелна работа.