- center cellpadding='3' cellspacing='3' border='0' w

Английско-български речник in colour
Автор: Николай Николов
Обем: 592 стр.
Формат в мм.: 175х240
Издател: ИК "Везни-4 "
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-10-22
Нашата цена: 16.29 лв
 

Предлаганият съвременен английско-български речник е разработен специално за българите, изучаващи езика. Той е достатъчно изчерпателен и същевременно лесен за използване. Информацията в него е подбрана и подредена така, че да е от практическа полза при развиването на трите основни езикови умения: разбиране, говорене и писане.

Речникът е максимално удобен за извършване на бърза справка при среща с непозната дума. Броят на съкращенията е сведен до минимум, а отделните значения на думите са ясно разграничени. Словникът отразява напълно съвременното състояние на езика в двете му основни разновидности - британски и американски английски. Включени са и определено количество широко употребявани термини, както и думи и изрази от съвременния разговорен английски.

Това, което отличава този Речник от други подобни издания, е неговата силна ориентация към по-лесното усвояване на езика. Големият брой примери с превод на български език, включително смислово завършени фрази и (където е било възможно) цели изречения, спомагат за запаметяването на думите в контекст. Освен това примерите дават и допълнителна практическа информация - в какви случаи се използва едно или друго значение, кога и с кои думи се употребява даден предлог и пр.

Речникът съдържа две значителни по обем приложения. В Приложение А е направен пълен обзор на основните граматични понятия. Приложение В представлява кратък справочник. То разглежда въпроси като образуване на множествено число на съществителните, степенуване на прилагателните, изговаряне и писане на дати и час и други.

Графичното оформление е модерно, а допълнителният цвят допринася за по-добра четливост и прегледност при представянето на лексикалната информация. Речникът съдържа и значителен брой илюстрации, които онагледяват както цели системи (напр. автомобила, човешкото тяло,лицето), така и еднородни групи (мебели, домакинско оборудване, домашни и диви животни).

Със своя удобен формат и с подходящо подбраното си лексикално и граматическо съдържание този речник ще бъде от полза на всички, които изучават английски език и желаят да разширят и задълбочат своите познания.

Авторът