Помагало по усъвършен - center cellpadding='3' cellspacing='3' border='0' w

Помагало по усъвършенстване на превода по португалски език
Автор: Съст. В. Чергова, Д. Мангачева
Обем: 131 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Св. Климент Охридски "
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-02-25
Нашата цена: 5.46 лв
 

Учебното помагало за усъвършенстване на превода е предназначено за работа със студенти от III и IV курс от специалност Португалска филология при СУ „Св. Климент Охридски" и представлява естествено продължение на учебно помагало по превод за II и III курс. Подобно на предходното, това помагало съдържа раздел с откъси от оригинални текстове на съвременни португалски автори и раздел с откъси от оригинални текстове на съвременни български автори. Подборът им е извършен след петгодишна работа в практическите часове по превод, като е съобразен с учебните програми на специалността и с улегналите умения и навици на студентите в боравенето с езиковите структури на съвременния португалски език. Помагалото включва разнообразни в стилистично и жанрово отношение текстове, които целят да изградят у студентите умения за аналитичен подход в тълкуването и препредаването на денотативни и конотативни значения, на идиоматични конструкции, поговорки и пословици, реалии, архаизми и неологизми, стилистична употреба на глаголни времена, неутрализации в глаголната система, сложни синтактични връзки, темо-рематични отношения, анализ на езиковата норма на всеки конкретен текст. От лексикална гледна точка е търсено разнообразие и огледалност на разглежданата тематика в текстовете от български и португалски език, като поредността им е съобразена със степента на сложност. Работата с помагалото цели да приучи студентите да прилагат в практиката на превода теоретичните си познания по морфология, синтаксис, стилистика, лексикология, фразеология, теория на превода, португалска литература и култура.