Географията – вчера, днес, утре. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов - Съст. П.Петров, М.Маноилова и др.

Географията – вчера, днес, утре. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов
Автор: Съст. П.Петров, М.Маноилова и др.
Обем: 447 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Св.Климент Охридски"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2004-02-25
Нашата цена: 13.65 лв
 

Съвременната наука отново търси своята цялост. Глобализиращият се свят предполага едно завръщане към енциклопедичността в новата съвременна форма - интердисциплинарния подход, запълване на белите петна между клоновете на знанието.
Проф. Стефан Карастоянов от десетилетия сякаш е предусетил това. Неговата политическа география всъщност цели сливането на подходите - констативно географският и екзистенциално-пространственият. В трудовете му диша представата за единността на един свят, в който природата е човешко обиталище, а човекът - разумен знак на присъственост в нея. Историята е не само памет за случилото се, но и атлас на наследения и променящ се облик на пространствата. Хуманизирането на земната твърд и дехуманизацията й чрез разделението, митологията и реалността за единствения предоставен дом на човека - всичко това е достояние на наблюдателността, чувствителността и научната достоверност, които познаваме у проф. Карастоянов.
На шейсет години човекът се обръща назад, за да огледа стореното. За истинския учен шейсетте години са време на най-зрялото начало, за нови предизвикателства на ума, за трудно постигнатото спокойствие на съжденията.
Ей, Кара! Релефът на житейската география тепърва се очертава. Желая ти плодотворен път в нея.
Боян Биолчев