Трудове на катедрите по история и богословие. Том 5 -

Трудове на катедрите по история и богословие. Том 5
Автор:
Обем: 275 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-05-05
Нашата цена: 11.04 лв
 

В памет на Пейо Димитров

Вече 12 години в Университетско издателство „Св. Климент Охридски" в София лежи монографията на Пейо Димитров „Презвитер Йеремия". С нейното публикуване палеославистиката ще разполага с първото цялостно изследване и издание на книжовните трудове на този уникален старобългарски писател. Освен това, още през 1993 г. бяха извършени съставителство и редакция на книга със статии върху литературата на Цар-Симеоновата епоха под заглавие „Изборниците на цар Симеон". Книгата е почти готова и чака възможности за нейното издаване. Добре би било също така да бъде подготвен по подобаващ начин и научният архив на Пейо Димитров — архивът е вторият живот на всеки крупен учен. Ето такива въпроси продължават да стоят пред нас, учениците и съмишлениците на Пейо Димитров, десет години след като той ни напусна.
Настоящият сборник в памет на учения и по повод десетгодишнината от смъртта му излиза под редакцията на проф. Т. Тотев като пети том от поредицата „Трудове на катедрите по история и богословие" при Факултета по хуманитарни науки. Той е втори по ред след сборника „Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров", публикуван през 1996 г. и съдържащ докладите, прочетени на Четвъртата младежка медиевистична конференция в Шумен (1-З.Х11.1994 г.).
Закъсняла и скромна отплата за всичко онова, с което той ни даруваше в продължение на повече от 20 години...