Кратък руско-български политехнически речник - Т. Пенчев, Р. Михайлов, С. Димов и др.

Кратък руско-български политехнически речник
Автор: Т. Пенчев, Р. Михайлов, С. Димов и др.
Обем: 527 стр.
Формат в мм.: 145х205
Издател: ИК "Техника"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2004-06-07
Нашата цена: 22.75 лв
 

Второто допълнено издание на речника включва около 30 000 термина от основните области на техниката: машиностроене, електротехника, строителство, минно дело, химична технология, селскостопанска техника, автомобилен, железопътен и воден транспорт, текстилна промишленост. Дадени са и основните термини и понятия от химията, физиката и математиката.
Подбраната в речника терминология отразява съвременното състояние на науката и техниката. Обърнато е особено внимание на терминологията от бързоразвиващите се клонове на техниката - радиотехника, автоматизация, изчислителна техника, електроника.
Основната цел на речника е да подпомогне както специалистите при превода на средно трудни технически текстове, така и студентите и учениците, които ползуват технически списания на руски език или четат научнопопулярна литература. Затова наред с обикновената техническа терминология е обърнато внимание и на тясно специализираната често срещана терминология.
В края на речника са поместени най-употребяваните съкращения в техническата литература.
Руският словник на речника е редактиран и от издателство "Русский язык", Москва.

От издателството