Преслав 6 сборник -

Преслав 6 сборник
Автор:
Обем: 403 стр.
Формат в мм.: 165х240
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-06-25
Нашата цена: 14.40 лв
 

След 10-годишно прекъсване настоящият том 6 на „Преслав" се появява, за да припомни и да продължи излезлите от печат преди него 5 тома на утвърдената, макар и незаслужено малко позабравена днес, научна поредица „Сборници Преслав" на Преславското археологическо дружество „Тича".
За богатото и разнообразно съдържание на том 6 сме задължени на организаторите на проведената през 2003 г. (29—30 май) във Велики Преслав Национална конференция „Културата на Велики Преслав IX—XIV век". Конференцията беше организирана по случай 1110 години от обявяването на Преслав за столица на Първото българско царство, 50 години от смъртта на заслужилия изследовател на преславската култура Йордан Симеонов Господинов (1872—1953), 120 години от възстановяването на градския статут на Велики Преслав. За нейната организация и високо научно равнище допринесоха: Археологическият институт с музей при Българската академия на науките — филиал Шумен, Община Велики Преслав, Археологическият музей „Велики Преслав", фондация „Велики Преслав" и Научният център „Преславска книжовна школа" при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски".
На високото научно ниво на форума особено благоприятно се отразиха прочетените над 30 научни доклади и съобщения и задълбоченото им обсъждане от участници от София, Шумен, Велико Търново, Варна, Велики Преслав, Добрич, Силистра, Карнобат и др. Открита от проф. Тотю Тотев, председател на Организационния комитет и на фондация „Велики Преслав", конференцията беше поздравена с вдъхновено слово от кмета на Община Велики Преслав Рачко Кожухаров. Специален гост на този внушителен с броя на участниците си научен форум беше внучката на Йордан Господинов г-жа Светла Маслева.
На проблемите в докладите и на тяхното разискване в тези уводни думи няма да се спирам. За тях ще можете да прочетете в настоящия том 6 на „Преслав". Той е вече в ръцете на специалисти — историци, археолози, музейни работници, студенти и на читатели, които обичат и ценят културата и изкуството на средновековна България.
Заслуга за реализацията на том 6 имат не само авторите, предоставили на редколегията своите доклади и съобщения, но и преди всичко главният организатор на този навременен научен форум — Община Велики Преслав в лицето на кмета г-н Рачко Кожухаров, който осигури средства за отпечатването на тома. Мой приятен дълг е от името на редакционната колегия на поредицата „Сборници Преслав" да им изкажа голямата си благодарност.

25 декември 2003 г. проф. д.и.н. Тотю Тотев