Севастияновият сборник в българската ръкописна традиция - Таня Лалева

Севастияновият сборник в българската ръкописна традиция
Автор: Таня Лалева
Обем: 310 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Полис/Д.Я"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-07-24
Нашата цена: 9.10 лв
 

Изследването представя пергаментния Севастиянов сборник от Руската държавна библиотека в Москва в контекста на среднобългарскатаръкописна традиция. Прави се кодикологическо и палеографско описание на книгата и преглед на съдържащите се в нея текстове; анализират се детайлно фонетиката, правописът, промените в морфологичните форми и в употребата им.

Несъмнен източнобългарски двуеров ръкопис, Севастияновият сборник отразява един изключително интересен правописен тип с определено дълга предистория, но непознат и незасвидетелстван в този си вид в изследваните досега среднобългарски паметници. Особена стойност за изследователя на българската езикова история има и включеното цялостно издание на текста му.

В процеса на работата бяха привлечени за сравнение данни от множество ръкописи - както старобългарски, така и среднобългарски, повечето неиздавани и непроучвани досега, до които авторката е имала достъп в българските и руските книгохранилища и от микрофилми. За попълване на липсващите части от текстовете и за изясняване на историята им е работено също с паметници от руска и сръбска езикова редакция; дават се сведения за гръцките протографи на четивата. Откритите разночетения и гръцки съответствия са използвани за съпоставка и при езиковото изследване на проучвания сборник.