Мистерии за власт и царски имоти - Григор Николов

Мистерии за власт и царски имоти
Автор: Григор Николов
Обем: 224 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-08-05
Нашата цена: 6.02 лв
 

За написването на тази книга са използвани документи от Държавния архив във Велико Търново и София – фонд 3 К /наричан още “царски”/ опис 1,3,4,5,8,9,11 и 12, фонд 146, опис 1,5 и 6, фонд 188, фонд 1 /републикански/, архивите на Стефан Стамболов и т.н.
Анкетна комисия за разследване на неговите злоупотреби, Александър Стамболийски, хаджи Боне Петров, Найчо Цанов, както и архивът на БНБ и Стенографските дневници на Народното събрание от началото на миналия и по-миналия век, документи от БИА на Народната библиотека “Кирил и Методий”.
Правописът и словоредът на всички цитати от архивните документи, от Стенографските дневници и писмата на царица Йоанна до Тодор Павлов е запазен по оригинала.