Космосът и ние - Мария Ботева

Космосът и ние
Автор: Мария Ботева
Обем: 150 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Литера Прима"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-08-09
Нашата цена: 6.02 лв
 

Съществуват няколко теории за възникването на живота. Сред многообразието от идеи и теории за произхода на живота върху Земята по-значителни са тези:

1. Теория за божественото начало

2. Теория за произволното самозараждане

3. Теория за стационарното състояние

4.Теория за панспермията

5. Теория за биологичната еволюция.

Хипотезата за повсеместността на живата материя в Космоса (панспермията) изглежда вече много по-правдоподобна. Самата теория е доразвита от много учени. В тази връзка се налага да отделим малко място на предложението на двама изтъкнати американски учени - Крик и Оргел. Да припомним само, че Крик е носител на Нобелова награда за едно от най-големите открития в биологията и въобще в науката - откритието на структурата на ДНК (дезоксирибонуклеиновата киселина) -химическият субстрат на генетичния код. По време на съвещанието на американските и съветските учени в Бюракан (Армения) през 1971 г. Крик и Оргел предложили като тема на дискусия тезата, че животът на Земята е могъл да бъде „изпратен" от друга планета - изпращане съзнателно и целево. Американските учени нарекоха тази своя теория „Теория за направляваната панспермия". В издадения през 1973 г. труд „Произходът на живота" Оргел, след като излага всички традиционни схващания за възникването на живота, дава обяснение към теорията за панспермията, което става изходен пункт за бюраканското му предложение и към което по-късно двамата учени нееднократно се завръщат.

На съвещанието на Бюракан Крик и Оргел посочват още един аргумент в полза на подобна хипотеза. Това е проблемът за молибдена. Този химичен елемент има изключително важно значение за функционирането на биологичните процеси. В качеството на активен елемент се съдържа в твърде много ензимни системи, без които въобще не можем да си представим живота, и нищо не може да го замени...