Материалознание на хранителните продукти - А.Андреев, Я.Калева, Д.Колев, Б.Цветкова

Материалознание на хранителните продукти
Автор: А.Андреев, Я.Калева, Д.Колев, Б.Цветкова
Обем: 255 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-10-08
Нашата цена: 9.10 лв
 

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма, утвърдена от МОН, и е предназначен за учениците от професионалните гимназии.

Учебният материал е систематизиран в десет глави, като в първата са включени основните общотеоретични въпроси на материалознанието, в следващите девет глави са разгледани основните хранителни продукти от растителен и животински произход, които намират приложение като суровини или готови изделия в общественото хранене. Темите и текстовете в учебника, набрани с петит, не са включени в програмата, а са за самостоятелна работа на учениците.