Софроний Врачански. Сборник изследвания - Под редакцията на Д. Караджова и Ст. Таринска

Софроний Врачански. Сборник изследвания
Автор: Под редакцията на Д. Караджова и Ст. Таринска
Обем: 314 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-10-18
Нашата цена: 9.60 лв
 

Сборникът включва литературно-исторически и исторически изследвания на изтъкнати специалисти, които разкриват нови страни от книжовната и обществената дейност на епископ Софроний Врачански — един от големите представители на Българското възраждане. Поставен е акцент върху просветителската мисия на книжовника, изтъкната е изключителната му заслуга за религиозно-нравственото възпитание и извисяване на българското общество. Разгледани са нови страни на преводите му в двата Видински сборника, социалната функция на „Неделника", въпроси за приемствеността на идеите, за литературната и устната традиция в творчеството на Софроний.
Значително внимание е отделено на „Житие и страдания грешнаго Софрония" — обосновани са различни гледни точки за жанра на творбата и за отношението й към старобългарската литература, разгледани са особености на образната й система и приносът й в развитието на новобългарския книжовен език.
В сборника са засегнати и текстологични въпроси, публикувани са нови текстове от и за Софроний Врачански. Включени са проучвания за рода Богориди.
Трудът е предназначен за широк кръг специалисти в хуманитарните дисциплини, за студенти, учители и ценители на българската възрожденска култура.