1500 български градски песни. 3 том - Николай Кауфман

1500 български градски песни. 3 том
Автор: Николай Кауфман
Обем: 611 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Славена"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-10-25
Нашата цена: 10.92 лв
 

Революционни, воински, училищни, политически, разни 1842-1944

Третият, последен том от изданието "Хиляда и петстотин български градски песни" обхваща различните видове от 1842 до 1944 г. и по изключение някои по-късни. Това са: възрожденските революционни, историческите, свързалите с църковните борби, с обща тематика, Ботевите, възникналите по време на Освобождението (1877 - 1878), революционни след Освобождението, училищни, патриотични създадени след Освобождението, войнски от първите години след Освобождението до 1918 г., песни на работническото движение, политически създавани най-вече по време на партизанските борби от към 1880 г., социални и др. В края са малък цикъл градски песни изпълнявани от потомците на българите-преселници в Бесарабия и Таврия от началото на XIX в. След първото издание от 1968 г. открихме някои неизвестни до тогава възрожденски песни, революционни и особено песни от Освободителната война (1877 - 1878 г), което обогатява знанията ни в тази област и е важен за историята ни принос. Поради широкото разглеждане и очертаване на основните белези на българската градска песен в увода на I - ви том от това издание и то особено върху материали от времето на възраждането и първите години след Освобождението, като за произхода на голяма част от поместените в настоящия том песни бе правен специален анализ ("Шуми Марица", "Ботеви песни", възрожденски революционни и т.н.), то "Уводните думи" тук са твърде кратки. В този том е видно как българската градска песен отразява вълненията на народа в различните периоди от преди и особено след Освобождението. Надежди, радости и скърби, вяра и съмнения съпровождат драматичните години от първите бунтовни песни на Чинтулов (1842), през песните на Освобождението, следващите политически битки, злощастните войни, социалните неправди...