Терапия на епилепсията - Димитър Чавдаров

Терапия на епилепсията
Автор: Димитър Чавдаров
Обем: 537 стр.
Формат в мм.: 215х290
Издател: ИК "Гея-Либрис"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2004-11-04
Нашата цена: 45.32 лв
 

Епилепсията надхвърля традиционната представа за болест, защото е свързана с променено и необичайно състояние на дейността на мозъка, което я обособява като научна дисциплина - епилептология. В нея се синтезират постиженията на неврологията, психиатрията, неврохирургията, неврофизиологията, неврофармакологията, неврорадиологията, както и всички фундаментални невронауки. Всяко постижение в едно от тези направения рефлектира върху останалите и налага преосмисляне на новите реалности. Съвременните терапевтични възможности коренно променят съдбата на голяма част от болните и ги извеждат от сянката на едно безнадеждно и нелечимо заболяване. Много епилептолози прилагат модерни алтернативи в лечението на епилепсията, но наред с това се срещат и крайности от лекомислен оптимизъм до некомпетентен песимизъм. У нас епилептологията се развива в синхрон със световните тенденции, отразени в няколко монографии, запълващи една реална празнина в научната литература. Заедно с това се долавят и консервативни възгледи и придържане към отминали терапевтични принципи. Имах привилегията да бъда съвременник на революционни постижения в епилептологията - от широкото внедряване на образните техники, през новите лекарствени средства до разкриването на генетичните кодове. Трудно е да се синтезират всички съвременни постижения и още по-трудно е да се намери границата между утвърденото и перспективата, но стремежът ми е бил да предам дословно аксиоматичните тези, а в дискутабилните проблеми да представя и собственото си мнение.

С “Терапия на епилепсията" искам да споделя личния си опит за разумен компромис между традиционното и новото в лечението на епилепсията.

Прогресът в епилептологията наложи основни промени в класификацията на епилепсиите. Срещу двете основни тенденции - да се усъвършенства старата класификация или да се въведе класификация по синдроми, има редица разногласия, поради което само при част от формите се налага синдромологията. От друга страна, всички здравноосигурителни организации, в т.ч. и у нас, възприемат Международната класификация на болестите на СЗО (ICD-10), поради което с практическа цел принадлежността на формите е съобразена и с тази класификация...