Техническа механика. Учебник за професионалните гимназии - Христо Христов, Георги Димчев

Техническа механика. Учебник за професионалните гимназии
Автор: Христо Христов, Георги Димчев
Обем: 312 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-11-29
Нашата цена: 8.10 лв
 

Учебникът "Техническа механика" е разработен в съответствие с учебната програма, утвърдена от МОН. Предназначен е за учениците от професионалните гимназии.
Учебното съдържание е съобразено с разделите и темите за максималния хорариум часове. За професиите и специалностите с по-малък хорариум, учителите избират и насочват учениците към темите и учебното съдържание от конкретната учебна програма. Теоретичните постановки са подкрепени с богат илюстративен материал във формата на схеми, чертежи и грижливо подбрани и решени задачи, повечето от които - с практическа насоченост и връзка с предходно и следващо учебно съдържание. Това допринася за онагледяване и осъществяване на вътрешни- и междупредметни връзки. Застъпен е проблемният и алгоритмичният подходи.
За самостоятелна работа и самоконтрол на учениците след всяка тема са дадени голям брой въпроси и задачи.
Учебното съдържание и разработено от авторите, както следва:
доц. д-р инж. Хр. Христов - Въведение в техническата механика, раздели 1 н 2: проф. д-р инж. Г. Димчев - раздел 3.