Гео Милев - жрец на истината и свободата. Сборник с нови изследвания 4 - Съст. Леда Милева

Гео Милев - жрец на истината и свободата. Сборник с нови изследвания 4
Автор: Съст. Леда Милева
Обем: 126 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Захарий Стоянов"
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-02-20
Нашата цена: 3.64 лв
 

В първата част на сборника са поместени докладите, изнесени на поредната научна конференция, посветена на делото на Гео Милев. Тя беше организирана от Междуна-родната фондация „Гео Милев" и Къща музей „Гео Милев" -Стара Загора (25-26 септември 2003), в рамките на тра-диционните Гео-Милеви дни. В нея взеха участие изследо-ватели на творческото наследство на поета от България и чужбина. Този път конференцията се проведе в лекцион-ната зала на новата художествена галерия на Стара Заго-ра, където беше уредена изложба „Илюстраторите на по-емата „Септември", представена от директора на гале-рията д-р Марин Добрев. В първата част на сборника е вклю-чено и словото на поета Валери Станков, удостоен с на-ционалната награда „Гео Милев" на тържествената вечер при закриването на Гео-Милеви дни 2003.
Втората част на сборника съдържа текстове, четени по време на една предхождаща Гео-Милеви дни 2003 проя-ва - представяне на компактдиск с поемата “Септември" на шест езика - български, английски, френски, немс-ки, испански и руски. Презентацията се състоя в Нацио-налния дворец на културата, София (23 септември 2003).
Компактдискът е издаден от ЦАПК „Прогрес" ООД – София, със съдействието на Международна фондация “Гео Милев”.