Историческата наука и образование в политиката на българската държава 1878-1912 г. - Валентина Задгорска

Историческата наука и образование в политиката на българската държава 1878-1912 г.
Автор: Валентина Задгорска
Обем: 288 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Св. Климент Охридски"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2005-05-10
Нашата цена: 9.10 лв
 

Монографията „Историческата наука и образование в политиката на българската държава 1878—1912 г." е пръв опит да се представят действията и законотворческите инициативи на българските правителства за развитието на отечествената историческа наука и обучението по родна история за посочения период. В центъра на изследването са Министерството на Народното просвещение, правителствата, Народното събрание, Българското книжовно дружество (БАН) и Висшето училище (Софийският университет); Народните библиотеки и музеи в София и Пловдив; образователната система и просветното дело с поглед преди всичко към обучението по българска история. Засегнато е и обучението по родна история в Македония, Одринска Тракия и Северна Добруджа.
Изследването показва усилията на първостроителите да намерят баланса между националните традиции и световния/европейския опит в развитието на историческата наука и образование. За да се види държавническият подход в миналото към науката и образованието, към интелигенцията, да се осмисли и да послужи за опора в днешния градеж на България.

Валентина Задгорска е родена в с. Пчелник, Варненска област през 1963 г. Завършила е специалност „История" в Софийския университет „Св. Климент Охридски". От 1995 г. работи в Националния исторически музей.
Публикувала е статии в сп. „Минало" и в „Известия на Националния исторически музей". Сценарист е на документални филми от телевизионната поредица „Из залите на НИМ".