Българското национално-революционно движение - Илия Тодев

Българското национално-революционно движение
Автор: Илия Тодев
Обем: 128 стр.
Формат в мм.: 120х170
Издател: ИК "Кама"
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-05-25
Нашата цена: 3.19 лв
 

В предлаганата книга авторът, един от най-изявените познавачи на възрожденската епоха у нас, синтезира основните факти за събитията, откроявайки нови гледни точки върху тях. Основният акцент пада върху организираните национално-освободителни борби в годините след Кримската война, т.е. в тяхната финална фаза. Време, за което е характерно изработването на национални планове за освобождение. Години през които идеите за освободително движение динамично се развиват, обогатяват и оформят. Национално-освободителното движение, свързано с имената на Раковски, Каравелов, Левски и Ботев е станало емблематично за българското Възраждане. То заема основно място в българското историческо съзнание. Обект е на многобройни публикации - научноисторически, популяризаторски, художествени. Десетилетия наред то е било извеждано като доминираща линия във възрожденските политически и идейни процеси. Не малко са били и опитите, някои от които съвсем преднамерени, за неговото подценяване, а дори и охулване. Това обяснява значението на темата и особено на всеки нов опит за цялостното й представяне.
Текстът предлага една обособена подредба на фактите, очертаване на акцентите, такива, каквито са били по време на събитията, а не с оглед на някои криворазбрани осъвременителски виждания. Не са подминати лутането и противоречията във възгледите на национално-освободителните дейци, "тъмните" страни на техни прояви.
Стремеж на автора е бил да покаже, на основа на документите, водещите тенденции, влияния, взаимодействия в национално-освободителното движение, ролята на отделните личности, сложили силен, дори субективен отпечатък както върху развитието на движението, така и върху по-сетнешното възприемане на епохата от потомците.
Книгата е ориентирана към разнообразна читателска аудитория. Изключително полезна за студенти, тя дава в обозрим вид изложение върху темата, достъпно и за по-широк, интересуващ се от освободителните борби читателски кръг. От друга страна, с някои от тезите си, с отделни оценки и акценти авторът не само би провокирал научна дискусия, но и набелязва отправни точки за нови прочити на факти, събития и действия.