Сеизмология. Част I. Сеизмични вълни в изотропни среди - Людмил Христосков

Сеизмология. Част I. Сеизмични вълни в изотропни среди
Автор: Людмил Христосков
Обем: 362 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Св. Климент Охридски"
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-07-12
Нашата цена: 9.10 лв
 

Настоящото издание представлява балансирано осъвременено изложение на класическите познания и методи в областта на сеизмологията. Представени са най-новите резултати в механиката на деформируемите среди и разпространението на сеизмичните вълни, строежа и свойствата на Земята, теорията на земетръсните източници, методите за регистрация и обработка на сеизмичните данни, оценката на сеизмичния режим, хазарт и риск и прогнозирането на земетръсните явления.
Книгата е предназначена за различните форми на университетско обучение в този основен дял от геофизиката, а също и като справочник за специалистите.

Акад. д.ф.н. ЛЮДМИЛ ХРИСТОСКОВ завършва гео-физичната специалност на Висшия минно-геоложки институт през 1959 г. Работи повече от 40 години в секция „Сеизмология” на Геофизичния институт на БАН. Специализира в Русия и Япония. Основните му научни интереси са в областта на физиката на сеизмичните вълни, енергетичната класификация на земетресенията, земетръсната опасност и свойствата на геофизичната среда. Получава степен „доктор на физическите науки" през 1984 г. Професор е от 1986 г. През 2003 г. е избран за академик в БАН. От 1977 г. е преподавател по физика на сеизмичните вълни и сеизмология във физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски". Ръководител е на секция „Сеизмология" (1979-1989), зам.-директор и директор на Геофизичния институт (1982-1989). Член е на Международната асоциация по сеизмология и физика на земните недра, Европейската сеизмологична комисия, Международния студентски институт (Токио) и др. Автор и съавтор е на повече от 270 научни публикации и 10 монографии, отпечатани у нас и в чужбина.