Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време - Съст. Т. Стоилова, В. Атанасова, Р. Чукова

Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време
Автор: Съст. Т. Стоилова, В. Атанасова, Р. Чукова
Обем: 327 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-08-28
Нашата цена: 6.24 лв
 

Сборникът е резултат от обединените усилия на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време" към Института по история на БАН, която през 2001 г. отбеляза 20 години от създаването си. Той включва материалите от дискусията, проведена в секцията, както и изследванията върху Изтока и Запада в тяхната противоречивост, взаимно проникване и интеграция, предадени за печат през същата година. Разработките засягат проблеми на икономиката, политиката и културата, внасят уточнения в понятието „Изток—Запад" в ново и най-ново време и представят общото и особеното в отношенията Изток—Запад. Всяка статия разработва значими проблеми, професионално интерпретирани от авторите. Сборникът е част от научен проект, който предвижда разширяване на изследванията, свързани с протеклите процеси в отношенията между Изтока и Запада през XVIII—XX в., тъй като чрез тях може да се обясни и съвременната европейска и световна конфигурация. В тях се търси и мястото на българите от гледна точка на европейската и световната история, тяхната днешна мотивация и желание за интегриране.