Английско-български и българо-английски военно-технически речник - Калчо Вълков

Английско-български и българо-английски военно-технически речник
Автор: Калчо Вълков
Обем: 345 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Труд"
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-10-06
Нашата цена: 9.09 лв
 

Досега у нас английско-български оръжеен (военнотехнически) речник не е издаван. Това е първият сериозен опит да се запълни тази празнина. Единственият издаден английско-български технически речник, макар и много подробен, почти не съдържа военнотехнически термини. Българската военна терминология се е формирала главно под влияние на германската и руската терминология. В тази терминология широко са застъпени и чисто български термини, създадени на базата на българската лексика. В последно време навлиза английската терминология. Тематично речникът обхваща термините на лекото стрелково (огнестрелно) оръжие, тъй като те са най-разпространени и най-масово използвани. Включени са и термините, свързани с конструирането и производството на тези оръжия. Съгласно най-разпространеното схващане леките огнестрелни оръжия включват оръжията от револвер до гранатохвъргачка — оръжия, които се носят самостоятелно от един човек. Освен за задоволяване на професионални нужди речникът може да се ползва и от любители, спортисти, колекционери и т.н. По тази причина той е обогатен с термини от стари системи огнестрелни оръжия, ловно оръжие и някои хладни оръжия. Включени са и термини, свързани с боравенето, поддръжката и съхранението на тези оръжия. Речникът съдържа общо около 2500 термини. За съставянето му са използвани различни специализирани издания (книги, списания, брошури и др.), общо около 15 000 страници, което по наше мнение изключва сериозни пропуски и непълноти. Речникът е без транскрипции и граматически обяснения. В него е посочено само военнотехническото значение на думите. Например на суlinder е посочено само значението барабан, без да се даде основното, най-популярно значение на думата. Включени са и някои изрази, които имат специфично значение като термини. За по-лесното му и практично ползване са направени частични отстъпления от някои правила за подреждане. Авторът и редакторът