Фолклористът Николай Кауфман - Веселка Тончева

Фолклористът Николай Кауфман
Автор: Веселка Тончева
Обем: 352 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-10-06
Нашата цена: 9.60 лв
 

Монографията представя основополагащото значение на научната продукция на фолклориста акад. Николай Кауфман, високата практическа стойност на интензивната му теренна работа и накратко засяга обемното му композиторско творчество.

Очертаването на основните тематични сфери, в които е работил Н. Кауфман, и анализът на по-голямата част от публикациите му утвърждават евристичната стойност на научното му творчество. Откриването на връзките, функциониращи на различни равнища на неговите текстове, извеждането на концептуалните му постановки като учен и изследовател създават цялостен „образ" на единството на практическо и теоретично в огромната материя, създадена от него.

Изследването е предназначено както за специалисти етномузиколози, етнолози и фолклористи, така и за по-широк кръг читатели.