Фармакотерапевтичен справочник - Проф., д. м. н. Иван Карастанев и колектив

Фармакотерапевтичен справочник
Автор: Проф., д. м. н. Иван Карастанев и колектив
Обем: 1000 стр.
Формат в мм.: 220х290
Издател: ИК "Христо Ботев"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2005-10-20
Нашата цена: 63.70 лв
 

В предлагания „Фармакотерапевтичен справочник" са включени основните лекарствени средства, прилагани във всички области на съвременната фармакотерапия. Те са разпределени в петнадесет глави, в групи и подгрупи според предложената от авторите оригинална клинико-фармакологична класификация. Представени са с техните международни названия (DCI) и с търговските имена на препаратите на българските и на най-известните световни фармацевтични фирми и с техните лекарствени форми. Информацията за механизмите на тяхното действие, фармакокинетиката, показанията, особеностите на приложение и дозировка, взаимодействията с други лекарства, страничните им ефекти и противопоказанията отразява най-новите литературни данни и клиничния опит на водещите терапевтични школи.

За улеснение при ползването на справочника в съдържанието е отразена най-пълно клинико-фармакологичната класификация, според която са разпределени лекарствените средства. По този начин и като се ползват двата азбучни указателя на латиница - на международните названия на лекарствените средства и на синонимите на фармацевтичните препарати, е възможно да се направи най-бърза справка за търсените лекарства и за възможните алтернативи.

Справочникът е предназначен за лекари, стоматолози, фармацевти, за специализанти, стажанти и студенти от горните курсове на медицинските университети.