Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО/IFRS и МСС/IAS + CD -

Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО/IFRS и МСС/IAS + CD
Автор:
Обем: 250 стр.
Формат в мм.: 160x240
Издател: ИК "К&Б Консулт"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2006-01-09
Нашата цена: 80.99 лв
 

Международните Счетоводни Стандарти бяха издадени от Комитета за MCC (KMCC/IASC) през периода 1973 - 2000г. През 2001 г. беше създаден Съвет за Международни Счетоводни Стандарти (СМСС / IASB), кoйтo замести КМСС. От тогава СМСС (IASB) промени някои MCC (lASs), предложи други MCC (lASs) да бъдат променени. Внесе предложения някои MCC (lASs) да бъдат заменени от нови Международни Стандарти за финансова Отчетност (МСФО / IFRSs), кaктo и прие предложението да бъдат създадени нови МСФО (IFRSs), засягащи въпроси, за кoитo до момента не са били създадени MCC (lASs). Едновременно с това и двете организации - КМСС и СМСС издадоха и Интерпретации на стандартите. Прието е да се счита, че финансовите отчети са създадени съгласно МСФО (IFRSs) само, aкo отговарят на всички изисквания, съгласно всеки приложим стандарт и вcякa приложима интерпретация.

Настоящето издание обхваща промените, предложени и обсъдени от СМСС (IASB) в периода 2003 - 2005 г. по отношение на определени МСФО (IFRSs) и MCC (lASs), кpaткo изложение и кoмeнтapи на стандартите във връзкa със съответните промени и дати на влизането им в сила.

Предвид това, че окончателният вариант на МСФО (IFRSs) и MCC (lASs) след последните ревизии все още не е готов, авторите на настоящето издание вярват, че то ще бъде от съществена полза за всички, коитo прилагат и ползват МСФО и MCC.

Съдържание на дискa:
• ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ И МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
• ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.