Философия на богатството - Румен Димитров

Философия на богатството
Автор: Румен Димитров
Обем: 294 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Св. Климент Охридски"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-02-21
Нашата цена: 7.28 лв
 

РУМЕН ДИМИТРОВ е роден на 5 април 1972 г. През 1998 г. завършва философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Защитава дисертация на тема „Философия на богатството - една възможна система на основните стопански категории" (2005). Занимава се с философия на икономиката от повече от десетилетие.
Основните му научни интереси са в областта на системната теория, когнитивната философия и социалните науки.

Обикновено философският интерес към икономиката се насочва или към предпоставките, обосноваващи възможността на икономическата теория, или към нормативната интерпретация на изводите от нея. Не точно така е с настоящата книга. “Философия на богатството” се занимава със самите стопански реалности, правейки опит да изведе основните понятия, с които си служи икономическият анализ, чрез проучване на начина, по който се осъществява разгръщането на мисловния процес. Така са представени концепциите, обслужващи икономическия начин на мислене, чрез реконструиране на техния генезис. Ето как е разбрана не само природата на икономическото мислене, с което по необходимост си служим ежедневно, а е схваната и целостта на стопанския процес в специфичната му логика и развитие. Разкрива се начинът за конституиране и натрупване на богатството в разнообразните му прояви. При това достигнатото на всеки етап от развитието на изложението се илюстрира с богат исторически материал, привлечен от широка гама икономически и философски теории.