Международни стандарти за финансово отчитане. Съдържа международни счетоводни стандарти и разяснения към 01/01/2005г . Комплект от два тома -

Международни стандарти за финансово отчитане. Съдържа международни счетоводни стандарти и разяснения към 01/01/2005г . Комплект от два тома
Автор:
Обем: 2319 стр.
Формат в мм.: 170х230
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-04-11
Нашата цена: 171.14 лв
 

Това е първото издание на Международните стандарти за финансово отчитане. Това е поредното лицензирано издание, което Институтът на дипломираните експерт-счетоводители осъществява в интерес на развитието на счетоводната професия в България. Особеното при това издание е, че за първи път в нашата страна е направен превод и е осъществена технологията на издаване на Международните стандарти за финансово отчитане в съответствие с установените норми и правила за това от Съвета по Международни счетоводни стандарти. По този начин това издание е поредното международно признание за дейността и възможностите на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Както е известно, започналият преди няколко години процес на реформиране на философията, структурата и съдържанието на Международните стандарти за финансово отчитане цели по-нататъшно развитие на започналия процес на конвергенция. Този процес е насочен към създаването на условия за прозрачност и сравнимост на финансовите отчети с общо предназначение в целия свят. За осъществяването на това са необходими усилията на много хора в счетоводната професия и стопанската практика. Като участници в този процес, се надяваме, че с това издание увеличаваме предпоставките и създаваме по-добри условия за развитието на счетоводната професия в страната ни.
Проф. д-р Михаил Динев /Председател на ИДЕС/