Ръководство по европейско счетоводство -

Ръководство по европейско счетоводство
Автор:
Обем: 1050 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Апис Плюс"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-04-14
Нашата цена: 126.49 лв
 

Колкото повече страните от Европейския съюз се приближават към обединяване на техните счетоводни практики за регистрираните до 2005 г. дружества, толкова повече се преплитат различните фактори за финансово отчитане.
Традиционните коренно различни правила,обичаи и счетоводни практики в Европа все още представляват огромно предизвикателство за счетоводителите и одиторите на тези страни.
Издаван всяка година, Ръководството по европейско счетоводство на Милър включва разширено историческо представяне на юридическата и икономическа обстановка в 26 страни, преглед на счетоводните стандарти и саморегулиращите се представителства, които управляват всяка финансова система и преработени и допълнени баланси.
И най-важното, съсредоточава вниманието върху стъпките, които страните от ЕС правят в резултат на глобализацията на капиталовите пазари.
В това издание на наръчника е включено и още нещо: специално резюме с таблици за сравнение с МСС за следните страни: Австрия. Финландия. Франция. Германия, Италия, Люксембург. Холандия. Испания. Исландия, Швейцария. Чехия. Унгария. Русия и Полша.

В изданието се разглеждат на широко следните теми:
• Преустройството на борда на МСС и въздействието му върху международното финансово отчитане.
• Въвеждането на Закона за балансите през 2001 в Дания.
• Въздействието на МСС МСФО върху регистрирани и нерегистрирани дружества във Франция.
• Най-новите стандарти установени от Германския счетоводен борд, основан през 1999г.
• Гръцкия L /2992/2002, който обединява подготовка за баланси с МСС и дискусии за бъдещи промени данъчната система на тази държава.
• Увеличението на италиански приватизирани предприятия, които преди това са били държавна собственост и реформата в италианската счетоводна професия.
• Въздействието на прилагането на МСС/СФО върху големи, средно-големи и малки предприятия в Люксембург
• Обявлението на правителството на Холандия, че ще организира официален надзор върху качеството на отчетите.
• Как Борда на шведските финансови счетоводни стандарти е предприел обединяване с МСС/МСФО.
• Дискусия за законопроект 2002 прокаран от парламента на Ирландия, който изисква изоставяне на балансите приспособени за уравняване на цените и назначаването на комисия, която да поправи Закона за финансово отчитане на държавата от 1994г.
• Назначаването на комисия в Норвегия, която да оцени Счетоводния закон и да изследва действащите наредби на ЕС относно регистрираните предприятия.
• Дискусия на Ирландската борса на поправените Правила за регистриране отнасящи се до разкриването на директорската заплата.
• Как е отбелязано намаляването на активите в Швейцария при новия закон ОЕ R 20.
• Дискусия на Указ No. 281/97 417/2001 на Чехия, който очертава структурата, размера и условията при които предприятията трябва да архивират и публикуват отчетите в страната.
• Счетоводен закон № С2000 на Унгария и поправка 2001, която изменя финансовите наредби.
• Разширена дискусия на поправения Счетоводен закон на Полша от 1994.