Български изтоковедски изследвания - Александър Федотов и колектив

Български изтоковедски изследвания
Автор: Александър Федотов и колектив
Обем: 504 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Св. Климент Охридски"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-04-26
Нашата цена: 10.92 лв
 

Изкушените в лингвохарактеристиките на Изтока ще научат повече за прилагателните в китайския език, за графичната система на съвременния персийски, за словосъчетанията в хинди и за някои арабски елементи в урду, за относителните местоимения в съвременния турски, за лексикалните различия между фарси и дари, за някои категориални особености на ведийския.
Впечатляващо пъстра е и палитрата с литературоведски текстове - за съдбата в ранномюсюлманската традиция, за кратките форми в персийската литература, за османските ръкописни джьонкове от 19-ти век и за литературното наследство на Фердоуси и Бидел.
Според гениалното прозрение на френския деконструктивист Жак Дерида никой текст не е окончателен. И текстовете в този сборник също. Възможно е бъдещето да ги допълни, поправи, а някои даже и радикално да преосмисли. Но днес ми се иска сборникът ни - такъв, какъвто е, да допринесе за едно по-различно разчитане на абревиатурата ЦИЕК (Център за източни езици и култури) - защо не като ценности, интелект, ерудиция и компетентност!