Въпроси и задачи по обща и неорганична химия - Борис Кайдъмов, Димитър Тодоровски

Въпроси и задачи по обща и неорганична химия
Автор: Борис Кайдъмов, Димитър Тодоровски
Обем: 296 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Св. Климент Охридски"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-04-26
Нашата цена: 13.65 лв
 

Книгата не е в наличност
Доц. д-р БОРИС КАЙДЪМОВ завършва химия в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Защитава дисертация в Московския химикотехнологичен институт „Менделеев" в областта на термичното разпадане на взривните вещества. Автор е на редица публикации, в които са дискутирани кинетиката на процеса и влиянието на различни примеси върху нея. Работи и в областта на неорганичния синтез.
Доц. д-р ДИМИТЪР ТОДОРОВСКИ е дългогодишен преподавател в Катедрата по обща и неорганична химия на Химическия факултет към Университета. Специализира ядрена химия в Университета в Кеймбридж, по-късно защитава дисертация в тази област. Работи в областта на финия неорганичен синтез, вещества с висока чистота, химия и технология на редкоземните елементи, материали и тънки филми на тяхна основа. Автор е на повече от 130 публикации.

Сборният от въпроси и задачи по обща и неорганична химия обхваща разделите по строеж на електронната обвивка на атомите, химична връзка, основи на термодинамиката и кинетиката, истински разтвори и систематика на химичните елементи и техните съединения, предимно от главните групи на периодичната система. Съобразен е с програмата на биологическите специалности на Университета, но може да се ползва от всички студенти, изучаващи химия. За по-голяма част от въпросите и задачите са приведени доста подробни отговори и решения, особено на въпроси, които са разгледани по-бегло в основните учебници. Сборникът цели да насочва студентите в самостоятелната им работа, като им помага да отличават съществените моменти в учебния материал и ги подтиква да боравят с познанията си и да ги прилагат за решаване на конкретни проблеми.