Фармакотерапия за фармацевти - Проф. д-р Маргарита Караиванова и колектив

Фармакотерапия за фармацевти
Автор: Проф. д-р Маргарита Караиванова и колектив
Обем: 422 стр.
Формат в мм.: 200х285
Издател: ИК "Софттрейд"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-04-28
Нашата цена: 31.85 лв
 

Издаването на учебник по фармакотерапия за фармацевти съвпада с периода на значими промени в системата за фармацевтични грижи и лечение на болестите. Тези промени се обуславят от значителния напредък в молекулярната медицина и фармация, в областта на диагностиката и лечението на болестите, както и от новите възможности на биотехнологията за създаване на нови лекарства. В съответствие със съвременните принципи на фармакотерапията, контролът върху болестния процес се осъществява с координираните усилия на лекари, клинични фармаколози и клинични фармацевти по време на целия цикъл на заболяването с акценти върху подобряване на качеството на живот на пациентите и намаляване на икономическата стойност на лечебния курс.

Това издание има за цел да послужи като фундаментално и методично ръководство на работещите в системата на здравните фармацевтични грижи. В книгата е отразено познанието за лекарственото лечение на болестите, което е адаптирано към нуждите на фармацевта с оглед осигуряване на компетентното му професионално участие в лечебния процес. Създадени са възможности за овладяване на познания, необходими за фармакологичния контрол върху болестта, преценка на рационалността на лекарствената терапия и реалистична оценка на изхода от лечението. С тези познания фармацевтите могат компетентно да участват в мониторинга на болестния процес. На базата на тези познания магистър-фармацевтът може бързо да се ориентира за степента на постигания терапевтичен ефект и да дефинира баланса между нежеланите ефекти на лекарствата и търсения благоприятен и оптимален терапевтичен резултат. Предлаганите примерни казуси за лечение на пациенти с различни заболявания и синдроми (представени в Приложение) симулират типични клинични случаи и са предназначени за създаване на аналитични и практически умения за проблем-ориентирано решаване на терапевтичния проблем.

В книгата "Фармакотерапия" ние разглеждаме общата характеристика на патологичния синдром, неговата патогенетичната същност и етиологични фактори. На тази основа са очертани насоките за лечение и възможностите за постигане на терапевтичен ефект при съответните патофизиологични условия на организма. В тази връзка се анализират предимствата на някои лекарства - като лекарства на избор, както и техните алтернативни варианти при конкретното заболяване. Обсъждат се терапевтичните схеми или лекарствени комбинации, с които се постига оптималния терапевтичен резултат. Разгледани са фундаментални и практически въпроси на лекарственото лечение, което позволява фармацевтът да се ориентира прецизно и бързо към избора, пригодността и безопасността на лекарствената терапия.

Съдържанието на тази книга е изградено върху учебната програма по фармакотерапия за студентите по фармация и специализиращите профила "Клинична фармация". То е в непосредствена връзка с учебника "Основи на клиничната медицина" за фармацевти под ред. на проф. Захарий Кръстев. Това позволява заедно с традиционното изучаване на отделните болестни нозологични единици и клиничните им прояви при леглото на болния (изучавани в часовете по клинична медицина) да се разгъне проблем-ориентираното обучение с необходимото за фармацевта разбиране за същността и правилността на терапевтичното въздействие, прилагайки 4-те основни критерия на СЗО за ефикасност, безопасност, пригодност и цена на лекарствата.