Отношенията Бог-свят - Иван Слаников

Отношенията Бог-свят
Автор: Иван Слаников
Обем: 148 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-05-02
Нашата цена: 3.84 лв
 

Монографията продължава разсъжденията на автора за Бога (вж. Слаников, И. Бог като понятие и като ценност. С., АИ „ Марин Дринов", 2004). От отношенията между Бога и човека вниманието се насочва към отношенията между Бога и света. Те се осмислят от аспекта на понятията трансцендентно и иманентно. Съпоставят се актуалистичната и фабулизиращата парадигма.
Използва се алегорията „хармоника", за да се онагледи отношението между „сгънатото" и „разгънатото" състояние на света. Трансцендентното се разглежда като холистичен, „сгънат" аспект на битието, а емпирично-иманентното — като негов динамично „разгънат" аспект.
Въз основа на всичко това се проследява възможността за смисъл между Алфата и Омегата, за всеобщо уравновесяване и за подреждането в морален план.