Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов -

Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов
Автор:
Обем: 298 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-05-02
Нашата цена: 5.28 лв
 

Предложеният на вниманието на читателите сборник съдържа доклади, четени на състоялата се на 3 и 4 декември 2001 г. Национална научна конференция в памет на проф. д.ф.н. Йордан Заимов (1921-1987 г.) по случай 80-годишнината от рождението му, и още няколко текста. С конференцията и със сборника колеги, ученици, приятели и почитатели дават израз на дълбокото си уважение към проф. Заимов, на признателност за сътвореното от него, на преклонение за безкористното себеотдаване на другите.
Уводната част съдържа доклад за научното дело на проф. Заимов, кратък очерк за него като човек и учен и доклад за професора като радетел за създаване на микрофилмова сбирка от ръкописи в Българската академия на науките.
Значителна част от съобщенията са из областта на ономастиката - дял от езикознанието, към който бе особено привързан проф. Заимов. В тях са разработени някои по-общи, а също така и частни проблеми на българската ономастика - проблеми на антропонимията, топонимията, ойконимията, на ономастичната етимология, на българската палеоономастика.
В раздела „Българско езикознание" са включени доклади из областта на българската граматика, на историята на българския език, на българското словообразуване, на българската етимология (в която проф. Заимов има значителни приноси като автор на почти целия I том на академичния „Български етимологичен речник" и на част от II том на речника, както и на многобройни статии и студии, отпечатани в български и чуждестранни списания и сборници), на българската диалектология (към която проф. Заимов проявяваше жив интерес), на българската лексикология, на старобългарския и среднобългарския език, на книжовноезиковата норма.
В раздела „Българският език и другите езици. Varia" са включени доклади за генетичните и негенетичните връзки на българския език с други езици, за усвояването на българските граматични категории от араби, за редупликацията като словообразувателен начин, за табуистичността в индоевропейските езици и т.н. - все въпроси, към които проф. Заимов показваше жив интерес и по някои от които е вземал отношение в свои публикации.
Едно от големите достойнства на сборника е, че в него си дават среща учени от различни научни центрове в България и от различни поколения: автори повече или по-малко утвърдени, някои от които с емблематично значение за българската езиковедска наука, и други, които сравнително наскоро са излезли на научното поприще. Всички те представят значими научни разработки, които в голяма степен показват съвременното състояние на българското езикознание.