Английско-български терминологичен речник за мироопазващи операции - Данчо Геремезов

Английско-български терминологичен речник за мироопазващи операции
Автор: Данчо Геремезов
Обем: 264 стр.
Формат в мм.: 220х290
Издател: ИК "Военно издателство/ДЯ"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2006-06-15
Нашата цена: 18.20 лв
 

Английско-българският терминологичен речник за мироопазващи операции има за цел да отрази основни понятия и съкращенията, използвани в мироопазващи операции от цивилни, военни и полицейски служители. В лявата колона са изредени по азбучен ред понятията, съкращенията и акронимите според американския правопис, а в дясната - тяхното значение на български език.
Съдържанието е подбрано от документи на ООН, НАТО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, дипломатически, военни и полицейски учебници и речници, като са включени основни декларации, конвенции и протоколи на ООН, както и препоръки на върховния комисар при ООН за правата на човека. В този смисъл са дефинирани и основни понятия, като арест, задържани и затворници, геноцид, екзекуции, защита на бежанци, мъчения и жестоко третиране, жертви и др. Направен е преглед на структурата и задачите на ООН, НАТО и ОССЕ, на етапите на мироопазващите операции, както и на понятията, свързани с устройството, ежедневната поддръжка и ремонта на автомобили, предпазването от мини, отвличането и освобождаването на заложници, посредничеството при преговори, организацията и наблюдението на избори, радиовръзки и други. Като приложение са включени и военните звания във въоръжените сили на САЩ и Великобритания.
Речникът е предназначен за служители с основни и разширени познания по английски език и има за задача да ги запознае с най-често използваните специфични термини, съкращения и акроними в мироопазващите мисии по света и да им помогне да ги използват в работата си.