Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 1 - Пламен Паскалев и колектив

Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 1
Автор: Пламен Паскалев и колектив
Обем: 320 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Архимед"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-06-20
Нашата цена: 13.65 лв
 

За студенти в технически и икономически висши училища

Методическото ръководство за решаване на задачи по висша математика обхваща по-широка тематика от застъпената в новите учебни програми на техническите и икономическите висши училища. То е замислено в три части. Първата книга, която предлагаме на вашето внимание, излага материала по:
Линейна алгебра
Аналитична геометрия
Линейно оптимиране
Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на теоремите в повечето случаи са пропуснати. Следват решени примери (211 в цялата книга), много от които по няколко начина, подбрани с цел да обхванат спецификата на темата. Накрая на всеки параграф са дадени задачи за самостоятелна работа (420 в цялата книга). Повечето отговори, както и някои упътвания и решения, са посочени в края на книгата. Последователността на изложението във всяка глава е избрана с цел по-лесното възприемане на материала от студентите. Изводите от §7 - §10 умишлено са използвани минимално в следващата глава. Това се дължи на факта, че в повечето технически и икономически ВУ материалът от тези параграфи не влиза в учебната програма. В §3 с автор Пламен Паскалев т.нар. обобщена схема на Хорнер се публикува за първи път (има се предвид първото издание).