Подбрани извори за историята на българската държава и право - Съст. Вълкан Вълканов, Живка Трифонова

Подбрани извори за историята на българската държава и право
Автор: Съст. Вълкан Вълканов, Живка Трифонова
Обем: 488 стр.
Формат в мм.: 170х235
Издател: ИК "ВСУ Черноризец Храбър"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-07-21
Нашата цена: 18.20 лв
 

Настоящата христоматия от „Подбрани извори за историята на българската държава и право" е подготвена съобразно учебната програма за обучение на студентите от специалностите във Варненския свободен университет „ Черноризец Храбър ".
Водещите принципи при подбора на изворите бяха ориентирани около идеите за проследяване развитието на правните принципи и нагласи в човешкото общество въобще, още от най-дълбока древност и до модерните времена, както и българското приспособяване към тези световни и общоевропейски тенденции.
Наред с общоизвестни документи от държавното и правното ни минало се обнародват и по-слабо познати извори, които обаче оформят по-цялостна представа за същността на проблематиката.
Специално място е отделено и на последния (засега) обособен исторически период в нашето развитие, състоял се през втората половина на XX век, чиито остатъци, освен другаде, също и в общественото правно съзнание, се изживяват едва в наши дни.
Постарали сме се да включим само най-важните документални материали, с което да улесним подготовката на студентите по тази материя. Допълнителни извори могат да се намерят в други източници, а също и чрез Интернет.
Съставителите