Глобални предизвикателства пред човечеството: Динамичната Земя; Ускорението на еволюцията и проблемът за устойчивото развитие. Второ преработено и допълнено издание - Акад. Тодор Николов

Глобални предизвикателства пред човечеството: Динамичната Земя; Ускорението на еволюцията и проблемът за устойчивото развитие. Второ преработено и допълнено издание
Автор: Акад. Тодор Николов
Обем: 120 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-02-05
Нашата цена: 14.40 лв
 

Във второто издание на „Глобални предизвикателства пред човечеството“ е включена трета лекция, в която се разглежда съвременното състояние на планетата в светлината на геоложката история на Земята и се посочват основните заплахи, които тегнат над съвременното човечество. Защото знанията за дългата, сложна и динамична история на нашата планета, както и за еволюцията на организмите върху нея позволяват да се очертаят общи закономерности, които са много важни за изграждане на солидни знания за нашия космически дом и за преценка на сегашното състояние на биосферата. Трите академични лекции са самостоятелни тематични единици, но са свързани с един обект – Земята, разгледана в три разреза: строеж и динамика, основни закономерности на биологичната еволюция с акцент върху ускорението на еволюционния процес и съвременното състояние на планетата, проблемите с ресурсите ú, климатичните промени и бъдещето на човечеството с дилемата: с кораб към други планети или повече грижи за собствения космически дом и биосферата – това невероятно творение на биологичната еволюция.