Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2005. Съдържа Международни счетоводни стандарти (МСС) -

Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) 2005. Съдържа Международни счетоводни стандарти (МСС)
Автор:
Обем: 674 стр.
Формат в мм.: 200х290
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-08-28
Нашата цена: 30.96 лв
 

Meждународните стандарти за финансови отчети (МСФО) 2005 съдържа обнародваните в Държавен вестник Международни счетоводни стандарти (International Accounting Standards (IAS)), Международни стандарти за финансови отчети (International Financial Reporting Standards (IFRS)) и тълкуванията за тяхното прилагане (SIC-IFRIC interpretations). Международните стандарти за финансово отчитане включват и последващите изменения и допълнения на тези стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board (IASB)).
На територията на Република България действат Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз. В това издание са включени самите стандарти, както и тези допълнителни текстове, които са неразделна част от тях. Разясненията и Приложенията към тях могат да бъдат намерени единствено в официалното и пълно издание на Международните стандарти за финансово отчитане (MСФО) 2005, издание на Сиела.