Оперативна детска урология - Марин Минков

Оперативна детска урология
Автор: Марин Минков
Обем: 374 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Лик"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2006-09-19
Нашата цена: 63.70 лв
 

Марин Николаев Минков е роден на 01.03.1962 г. След завършване на медицинското си образование през 1988 г. започва работа като хирург в гр. Панагюрище – до 1990 г., след което постъпва в Клиниката по детска урология към Секцията по урология – институт „Пирогов“. През 1992 г. защитава докторска дисертация на тема „Проучвания на вътрешните малформативни уропатии в детската възраст“. През 1997 г. е хабилитиран за ст. н. с. II ст.
През 2000 г. става завеждащ отделение по бъбречна трансплантация към институт „Пирогов“.
През 2001–2002 г. специализира в Клиниката по урология към „Лудвиг Максимилиан университет“ – Мюнхен.
От 2002 г. досега работи в Университетска болница „Лозенец“.
До момента има над 100 участия в научни форуми и публикации в печатни издания у нас и в чужбина.
Съавтор е на 4 български учебника с раздели:
– „Урологична диагностика“ – изд. М.Ф., София 1994;
– „Урология“ – изд. Знание, Ст. Загора, 1995;
– „Спешна медицина“ – изд. Венел, София,1995;
– „Клинична урология“ – изд. АРСО, София, 2004.
Има следните самостоятелни монографии:
– „Уроневрологични системни дисфункции“ – изд. Венел, София, 1995.
– „Детска урология“ – изд. ЛИК, София, 2004.

Книгата „Oперативна детска урология“ – изд. ЛИК, 2006, се явява логическо продължение на творческия път на Марин Минков. Написването й става възможно едва след задълбоченото проучване на детските урологични заболявания, израз на което е монографията „Детска урология“, и след натрупване на богат хирургичен опит при лечението на тези деца.
В „Оперативна детска урология“ се разглеждат на практика всички детски урологични операции, разпределени по топографски и нозологичен принцип. Включени са и някои поредки хирургични намеси като операции при подковообразен бъбрек, бъбречна трансплантация и автотрансплантация, реновазална хирургия, транссексуални операции и пр.