Навигация. Книга четвърта. Визуални способи на корабоводенето - Любен Дянков, Милчо Белчев

Навигация. Книга четвърта. Визуални способи на корабоводенето
Автор: Любен Дянков, Милчо Белчев
Обем: 226 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Стено"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-10-03
Нашата цена: 9.10 лв
 

Учебникът е четвърта книга от издателската поредица „Навигация", подготвена от преподаватели от катедра „Корабоводене" на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" - Варна. Представени са всички визуални способи за водене на кораба, като заедно с теоретичните анализи е описано и практическото им използване в реалната навигационна практика. С оглед пълноценното конфигуриране на изданието, в гл. I накратко са изложени теоретичните основи за определяне на мястото на кораба и оценката на точността му.
Съдържанието на учебника е съобразено с програмата за обучение във висшия курс по корабоводене. Структурата, текстът и цялостната му концепция са съобразени с установените от международната практика принципи за обучение на мореходците. В съответствие с терминологичния английски език, обслужващ световното корабоплаване, са възпроизведени формулировки и дефиниции, и техните съответствия в българския език.
Конкретните примери, контролни въпроси и приложения правят същността на изданието практически достъпна за самоподготовка не само на курсантите и студентите от специалност „Корабоводене" във ВУЗ, но и за специалистите от военноморския и гражданския флот на Република България, както и за всички, които се интересуват от навигацията.
Глави I, II, III и § 4.2 и 4.3 на гл. IV са написани от инж. Любен Христов Дянков, а въведението и § 4.1 на гл. IV от инж. Милчо Белчев Белчев.