С Моливко играй и мисли 5-6 години - Дарина Гълъбова

С Моливко играй и мисли 5-6 години
Автор: Дарина Гълъбова
Обем: 86 стр.
Формат в мм.: 205х265
Издател: ИК "Слово"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-10-06
Нашата цена: 3.19 лв
 

Образователното направление „Математика" има съществено място в системата на образование и възпитание на пет-шестгодишните деца. Значимостта на математическата подготовка на детето за училище е безспорна. Интелектуалната и специалната готовност за училище се формират чрез многофункционални средства и методи за математическо взаимодействие в условията на подготвителна предучилищна група.
Учебната книжка отговаря на Държавните стандарти за подготвителната група в детската градина по образователно направление „Математика" и:
1. Е дидактическо средство за стимулиране на познавателния интерес на детето към математиката и за вникване в света на количествените, пространствените и времевите отношения.
2. Съдържа схематично-графични упражнения за оцветяване, свързване, ограждане, моделиране на знаци и др., интегрирани със задачи за разкриване на количествени, пространствени и времеви отношения.
3. Подходяща е за деца, които не са посещавали детска градина и ще овладяват програмното математическо съдържание от първи образователен модул.
4. Може да се ползва и от деца, които са посещавали детска градина и са овладели в система образователното математическо съдържание до момента на постъпване в подготвителна група.

• С книжката се работи в сътрудничество с детето. Учителят чете текста на дидактическите задачи и подпомага изпълнението им, без да потиска инициатив-ността на децата.
• За да свикне детската ръка да пише правилно и красиво, е нужно много време и целенасочена методическа работа (анализ на цифрите и знаците, оприличаване, преоткриване, графично-схематично моделиране и др.).
• Добре е да се сменят средствата за писане - от молив, флумастер до химикалка.
• Графичните умения разширяват възможностите за математическо изразяване на детето.
• Последователното изпълнение на системата от задачи в книжката е предпоставка за изравняване на възможностите на децата от двата модула на Програмата за предучилищна подготовка и възпитание.
Авторката