Контрол на тълпата. Стратегия и тактика - Ставри Фердов

Контрол на тълпата. Стратегия и тактика
Автор: Ставри Фердов
Обем: 182 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Военно издателство"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-11-08
Нашата цена: 8.19 лв
 

Днес ние все по-често си задаваме въпроса, до каква степен можем да контролираме тълпата и дали тежката екипировка ни прави по-сигурни в контрола.
Силите, които разполагат с „тежка екипировка и средства" за справяне с високите скали на безредици и контрол на тълпата в МВР, са жандармерията и полицейските сили за охрана (ПСО). Тези структури са в период на промени. В новия Закон за МВР и ППЗМВР тези структури са включени в Национална служба „Полиция" и все повече ще работят съвместно и координирано при справяне с безредици и контрол на тълпата. Всъщност това е една от целите на закона — вливане на жандармерията като сила в НСП. Това означава както „извървяване" на определен път на жандармерията към профила на „тежка полиция", така и „извървяване" на път от страна на полицейските сили за охрана при взаимодействието с жандармерийските подразделения и хармонизирането на стратегията и тактиката за контролиране на тълпата. Изследванията за жандармерията и ориентирането й като „тежка полиция" в новите условия биха спомогнали процеса на интегриране на жандармерийските и полицейските системи, в това число и стратегията и тактиката за контрол на тълпата. Броят на тези изследвания в последните 10 години е малък, а изследвания за дейността на жандармерията при масови безредици са включвани като допълнителен проблем при разглеждане на дейността на министерството и Национална служба „Полиция" при масови безредици.
Целта на тази книга е да изследва дейността на „тежката полиция" при зараждането, ескалирането и справянето с масовите безредици и с това да спомогне за усъвършенстване на подходите за контрол на тълпата.
Обект на изследването е дейността на „тежката полиция" в националната система за справяне с масови безредици и контрол на тълпата.
Предмет на изследването са стратегията и тактиката за справяне с масови безредици и контрол на тълпата.
За получаване на по-достоверна картина в изследването са използвани разнообразни методи както за придобиване на данни, така и за техния анализ. Основните между тях са анализ на теоретични, нормативни и документални източници, както и резултати от емпирично изследване по темата.
Изследвани са случаи на масовите безредици за времето 1990-2005 г. в Република България, в които са участвали (като активни подразделения или като резерв) сили и средства на жандармерията и полицейски сили за охрана. Случаите след 1997 г., в които жандармерията предимно е действала като придадени сили на полицейските звена, са обхванати изчерпателно. Случаите преди 1997 г. са използвани само в теоретичната част за безредиците като явление.