Актуални проблеми на българското словообразуване -

Актуални проблеми на българското словообразуване
Автор:
Обем: 317 стр.
Формат в мм.: 125x200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 1999-11-14
Нашата цена: 8.64 лв
 

Сборникът Актуални проблеми на българското словообразуване е посветен на паметта на член-кореспондент Любомир Андрейчин, дългогодишен директор на Института за български език при БАН.

В сборника са включени научни статии и съобщения, повечето от които представят докладите, изнесени на Първата национална конференция по словообразуване (с международно участие) - София, 29.Х.-З.Х1.1990 г., организирана от Института за български език при БАН, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" и ВПИ „Константин Преславски" - Шумен.

Обединените в сборника статии и съобщения третират съществени актуални проблеми на българското книжовно, диалектно и историческо словообразуване. В тях се разглеждат общи въпроси на теорията и методологията на словообразуването, на отношението словообразуване-синтаксис, свързани със създаването на специални словообразувателни речници, с възможностите за приложение на резултатите от словообразувателните изследвания в лексикографската практика и др. Някои от статиите и съобщенията са посветени и на едно от основните направления в съвременното словообразуване - съпоставителното изследване на словообразуването в славянските езици.