Практическо ръководство по счетоводство - Васил Божков, Георги Илиев, Райна Пенева и други

Практическо ръководство по счетоводство
Автор: Васил Божков, Георги Илиев, Райна Пенева и други
Обем: 384 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "ФорКом"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-01-18
Нашата цена: 16.16 лв
 

Практическото ръководство по счетоводство на фирмата е написано като са спазени изискванията на учебната програма по счетоводство на фирмата за техникумите по икономика, специалност „Счетоводна отчетност". Тя е одобрена от Министерството на образованието и науката.
Ръководството има за цел да улесни учителите и да внесе съдържателна и методическа еднаквост в изискванията при обучението по учебна практика по счетоводство. То съдържа характеристика на първични документи, които се ползват при отчитане на счетоводните обекти. Направена е подходяща характеристика и на елементите на годишния финансов отчет. Предлага се примерен вариант на вътрешен правилник (наредба) за документиране на стопанските операции и документооборота.
Учебното пособие следва да се ползва от учители и ученици при обучението по счетоводство. То може да бъде полезно и за учениците, обучавани по програми за други специалности, в които не се предвижда учебна практика, но е необходимо да се покаже попълването на някои първични документи или регистри.
Практическото ръководство може да служи и на студенти, курсисти, специализанти и на други, интересуващи се от проблемите на счетоводството.
В съдържанието на разработката са ползвани форми на първични счетоводни и други документи, проектирани и включени в Албум на първичните счетоводни документи, трето преработено изд., ФорКом, 2003 г., както и като първоначален реквизитен състав от Албума за първичните счетоводни документи и кратки указания за използването им, издание под егидата на бившия НАПС и Центъра по електронизация „Агрохрансистем", 1987г., Единна система за унифицирана управленска документация, финансово счетоводна документация, БДС 6.02.2.01.1980, Албум от типови документи и книжа, С. Наука и изкуство, 1964 г. и други. Предлагат се и форми, проектирани и оформени по усмотрение на самите автори. На места е дадена възможност на читателя (ученика), като познава изискванията на нормативните актове за вида и реквизитите на формите, във вид на свободен текст или пък в съчетание от текстове да предложи вариант (проект) на форма на първичен документ, съобразен с особеностите на конкретния случай.
В пособието има решени и нерешени задачи, но авторите нямат претенции за пълно изчерпване на материала, който може да се включи в отделните методически единици.
Като правило данните в задачите и документите са примерни. Примерни са и имената на структурите, посочени в задачите. Независимо от това има и текстове, които са резултат от конкретни практически проучвания.
Позоваванията са направени, като е съобразена законовата уредба на засегнатите въпроси до 30.06.2006 г.