Практикоприложни коментари на митническото облагане на стоките. 2007 - Валентин Русев

Практикоприложни коментари на митническото облагане на стоките. 2007
Автор: Валентин Русев
Обем: 304 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "ПАКС"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-01-18
Нашата цена: 34.13 лв
 

Законът за митниците, Законът за акцизите и данъчните складове и Законът за данък върху добавената стойност уреждат устройството и организацията на митническата администрация и извършваната от нейните органи дейност. Митническите органи осъществяват на митническата територия на страната надзор и контрол върху внасянето, изнасянето, транзитирането, придобиването и доставянето на стоки за, от и през Европейската общност, събират държавни вземания, прилагат административно-наказателни разпоредби, извършват разузнаване и разследване на нарушенията на митническите разпоредби и се занимават с възложени им със закон други задачи.
Лицата и превозните средства, както и стоките, които се пренасят или превозват от тях, преминават границата на ЕС през граничните сухопътни, морски, речни, железопътни и въздухоплавателни контролно-пропускателни пунктове и подлежат на митнически контрол и надзор.
Всички лица са длъжни да уведомят незабавно митническите органи за оставените при тях, намерени или задържани стоки, включително превозни средства, за които се знае или се предполага, че са внесени на митническата територия на общността без извършване на съответните митнически формалности. Тези стоки следва да бъдат представени пред митническите органи.
Всички лица, включително държавните органи, оказват съдействие на митническите органи при извършване на тяхната дейност и са длъжни да им предоставят исканата информация.
Никой няма право да се разпорежда със стоки под митнически надзор без знанието и разрешението на митническите органи. Стоки са само предметите. За стоките под митнически надзор може потенциално да възникне митническо задължение. Евентуалното разпореждане с такива стоки е недействително спрямо митническите органи. Разпореждането с такива стоки може да става само със знанието и разрешението на митническите органи.