Седиментология на горната креда в България - И. Начев А. Султанов

Седиментология на горната креда в България
Автор: И. Начев А. Султанов
Обем: 100 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 1999-11-19
Нашата цена: 2.88 лв
 

В книгата е създадена актуална седиментоложка концепция за горната креда в България. Характеристиката на десетте седиментни геокомплекса включва: определение, разпространение, долна граница, възрастов обем, типове скали с минерален и химичен състав, структури и текстури, мощности, вертикални последователности с циклотеми, ритми и пачки, както и латерални фациални зоналности. Генетичните интерпретации изясняват източници на вещества, седиментни процеси, диагенеза, катагенеза, седиментни обстановки, както и палеогеодинамични обстановки. Къснокредната еволюция на българските земи с интерпре-тирана въз основа на пространствено-времевото разпределение на седиментните геокомплекси в Мизийското епиконтинентално море, Кулския, Еминския и Средногорския трог. Палеогеодинамичните реконструкции са базирани на геоложки и палеоклиматични данни и са отразени на карти и схеми.

Книгата е предназначена за специалисти геолози - научни работници, производстве-ници, студенти и аспиранти.