Тектонска напуканост на седиментните скали в предбалкана - Васил Въчев

Тектонска напуканост на седиментните скали в предбалкана
Автор: Васил Въчев
Обем: 288 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 1999-11-19
Нашата цена: 2.88 лв
 

Васил Тодоров Въчев Роден в с. Гложене, Тетевенско на 23.08.1935 г. Научен сътрудник в Геологическия институт на БАН от 1961 г. От 1972 г. преподава математическа геология в Софийския университет. Доктор на геолого-минералогическите науки (1985).

Завършил е нефтена геология в Ленинградския (сега Санкт-Петербургския) минен институт (1958) и математика в Софийския университет (1975). Специализирал е в Нефтения институт в Санкт-Петербург (Лениград)( 1958-1959 и 1963), в Калифорнийския университет в Бъркли и Университета в Сиракюз, САЩ (1971).

Гост-професор е в Канзаския университет в Лорънс и Орегънския университет в Корвалис и учен-изследовател на Кораба "Гл. Чалънджър" в Атлантическия океан по международната програма за дълбоко морско сондиране (1980-1982).

Изследванията му са в областта на нефтената геология, органичната геохимия, структурната геология, седиментологията и математическата геология. Автор е на около 200 научни и научно-популярни труда в български и международни издания.

Участник в много международни конференции и конгреси у нас и в чужбина. Член е на Ню-йоркската академия на науките, на Американската асоциация на нефтените геолози, на Американската статистическа асоциация, Дружеството по седиментна геология. Международната асоциация по седиментология и на други международни и наши организации и геоложки дружества. Член-учредител е на Международната асоциация по математическа геология.

Член и сътрудник е на редколегиите на наши и международни списания. Дългогодишен експерт по научните проекти и член на Научния Комитет на Международната геоложка корелационна програма към ЮНЕСКО в Париж.