От космоса срещу екологичните катастрофи - Гаро Мардиросян

От космоса срещу екологичните катастрофи
Автор: Гаро Мардиросян
Обем: 208 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 1999-11-19
Нашата цена: 1.92 лв
 

Обект на предлаганата научнопопулярна книга е използването на космическите методи и средства в борбата срещу екологичните катастрофи.

Разгледани са причините, същността и следствията от отделните екологични катастрофи, както природни - наводнения, земетресения, вулкани, лавини и т. н., така и от антропогенен произход. Очертано е развитието на борбата, която човечеството води срещу тях, формулирани са основните й насоки и е мотивиран фактът, че космическите методи и средства, и по-специално дистанционните аерокосмически изследвания на Земята, са изключително мощно и перспективно оръжие в тази борба.

Дадени са кратки характеристики на аерокосмическите летателни средства - автоматични и пилотируеми, с които се извършват дистанционните изследвания. На достъпен език и без използването на сложен математически апарат са изложени физическите основи на дистанционните изследвания. Разгледано е приложението на аерокосмическите методи и средства в борбата срещу отделните екологични катастрофи, дадени са конкретни примери и илюстрации.

Отделено е и място за моралните и социалнопсихологичните аспекти при прогнозирането на екокатастрофите.

Книгата представлява интерес за много широк кръг от читатели - от учащи се и студенти до специалисти от редица отрасли на науката и практиката.