Контрол над специализираните служби за сигурност - Христо Иванов

Контрол над специализираните служби за сигурност
Автор: Христо Иванов
Обем: 168 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "Военно издателство"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-05-11
Нашата цена: 8.19 лв
 

Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Контрол над специализираните служби за сигурност", приета от катедрения съвет на катедра „Социални науки" при факултет „Сигурност" на Академията на МВР. Съдържанието на темите е съобразено с новите учебни разработки и изследвания от направлението на висшето образование „Сигурност и отбрана".
Тематиката е разработена на базата на действащата нормативна уредба към 1 януари 2007 г. в Република България, отнасяща се до контрола над специализираните служби за сигурност.
Учебникът е предназначен за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър" по специалности от професионалните направления „Национална сигурност" и „Администрация и управление", както и за други студенти, научни работници, експерти и специалисти, изучаващи и прилагащи теорията за социалния контрол в практиката на специализираните служби за сигурност.
Авторът благодари на рецензентите на учебника - проф. д-р н. Димитър Йончев, проф. д-р Тилчо Иванов, проф. д-р н. Цветан Семерджиев, и ще бъде благодарен за всички бележки и препоръки, направени от научните работници - изследователи в областта на отбраната и сигурността, преподаватели и специалисти от практиката с оглед бъдещото усъвършенстване на предлагания учебник.