Последното послание - Илко Павлов (Антон)

Последното послание
Автор: Илко Павлов (Антон)
Обем: 208 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК ""
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-06-05
Нашата цена: 4.55 лв
 

Когато през 2003 година излезе от печат книгата ми „ИСУС от Назарет и Слънцето", бях предупреден от йерархиите, с които контактувам чрез ченелинг (телепатична връзка), че ще пиша нова книга и то в близки години. През февруари 2006 година бях информиран, че трябва да за почна писането на настоящата книга, в която ще има спе циална част, която ще съдържа последното послание до чо веците на Земята. Но преди да бъде продиктувано това по слание трябва да напиша две други части. Първата част да бъде за сегашното положение, до което стигна човекът на Земята, а в другата - какъв е той в същността си.
Първата част озаглавих „ЧОВЕЦИ, САМОУНИЩОЖАВАМЕ СЕ". На читателите може да прозвучи много силно. Но това, което правим сега на Земята не води ли до това. Спрях се на 15 теми, с които не се изчерпва целия кръг проблеми. Изразих личното си мнение като човек, живеещ сега на тази Земя. Сигурно ще бъда обвиняван, че съм много „сгъстил краските", но това е моето виждане. Постарах се да не използвам „академичен стил" на изложение, защото за мен е по-важно да бъда максимално ясен и разбираем. Отделните глави не са балансирани по пълнота, но аз не съм енциклопедичен, а обикновен човек. Ще се намерят такива, които ще казват, че не им давам нищо ново в това, което съм писал или съм повърхностен. Читателят е в правото си сам да преценява и дори сам да допълва.
По съдържанието на втората част „КАКЪВ Е СЕГАШ НИЯТ ЧОВЕК" има публикувани през последните два века много трудове. За основа на написаното от мен съм ползвал трудове на Макс Хайндл и Рудолф Щайнер, които са преведени в много страни. Наясно съм, че читателят ще се затрудни в тази тематика, защото не е никак лесно на потъналия в материалното човек, да му говорищ за Бог, какви светове съществуват извън нашия земен, когото дори смятаме, че много добре сме опознали. Как са се създали тези светове, какво е мястото на човека, как е еволюирал той, за да бъде това, което е сега и като цивилизация. Включих и теми, които още ни объркват - какво е смъртта, има ли прераждания, как става това. Включих и специална глава за ИСУС ХРИСТОС, като написаното в нея коренно се различава от църковната християнска догма, дори и това за кръстта. Истината не може вечно да се крие, навлязохме вече в XXI век. Увеличилият се брой книги на тази тема, дори и във вид на романи, показва, че се търси истината, въпреки оказваното давление на църквата и върху светската власт. Юда не бил предал ИСУС, но предателството остава?
Третата част съдържа последното послание до нас, човеците на Земята, директно продиктувано от най-висшата йерархия на Слънчевата ни система. Дали ще се съобразим с него или не, е решение на свободната воля, която ни е дадена. И резултатът зависи само от нас, защото това кое то е сега на Земята е следствие на нашата дейност досега.