Музика за 6. клас/Минчева - Проф. д-р Пенка Минчева, доц. Петя Пехливанова, Светла Христова, д-р Красимира Филева

Музика за 6. клас/Минчева
Автор: Проф. д-р Пенка Минчева, доц. Петя Пехливанова, Светла Христова, д-р Красимира Филева
Обем: 210 стр.
Формат в мм.: 170х250
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-04
Нашата цена: 16.99 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-1009/08.08.2007г.

Учебникът по музика за шести клас продължава идеите на учебниците от първи до пети клас и доразвива стремежа на авторския колектив за ефективно музикално възпитание на учениците. Разработен е върху програмата на МОН за шести клас и върху структурата, определена от Приложение № 6 за Промени в учебните програми – „Последователност и брой на темите за нови знания по музика за 6. клас“. Учебникът е разработен с логично последование на понятийния апарат във връзка с конкретни музикални произведения. Той осигурява развитие на музикалността на учениците и на общата и музикалната им култура.
Структурата на учебника следва логиката на музикално-възпитателния процес. Всеки раздел завършва с рубриките Забавни страници и Изпитай се сам.
При разработване на учебното съдържание авторите са се ръководили от принципите:
• Дейността възприемане на музика да се осъществява чрез значими, запомнящи се творби, представителни за съответния автор или стилово направление.
• Песните за изпълнение и за възприемане са подбрани грижливо. Включени са развлекателни песни с художествена стойност, песни, които се изпълняват на празници, тържества и забави, народни песни, характерни за изучаваните фолклорни области; песни, насочващи към интонационните особености на други музикални култури.
• Понятията, определени от програмата на МОН, са представени точно и кратко, но достатъчно ясно и разбираемо за децата. Придружени са със звучащи музикални примери, таблици, илюстрации, схеми, нотни текстове и др.
• Използвани са междупредметни връзки с изобразителното изкуство и литературата. Изразните средства на различните изкуства дават възможност за доизясняване на емоционалното съдържание на изпълнявана или възприемана музикална творба, за онагледяване на формообразуващите принципи в музиката и др.
• В учебника са включени много и разнообразни задачи. Стремежът е максимално да бъде стимулирано евристичното мислене на учениците. Предложени са тестове за избор на верен отговор, задачи за наблюдение на звучащи откъси от музикални творби за откриване на структура, емоционално съдържание, интонационни особености и др.
• Всяка от темите, зададени от програмата на МОН, е „озвучена“ с подходящи музикални илюстрации.
• Учебникът за шести клас продължава традицията, свързана с рубриките:
Да помислим, която създава възможност да поговорим с децата. Те да изразят своето мнение и гледна точка, да бъдат провокирани наистина „да помислят“.
Забавни страници, на които учениците изпълняват забавни задачи и развлекателни песни. Рубриката разделя пореден брой теми от учебното съдържание.
Изпитай се сам е приятна и интересна форма на работа за самооценка на учениците.